ReadyPlanet.com
dot dot
dot
  •  ความรู้เกี่ยวกับแว่นตา/สายตา
dot
dot
  •  ข้อแนะนำในการตัดแว่นตา
dot
dot
  •  บริหารจัดการ
dot
dot
  •  รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
dot
  •  Newsletter

dot


โลชั่นดับกลิ่นตัว, โลชั่นดับกลิ่นกาย, โลชั่นดับกลิ่นรักแร้, โลชั่นดับกลิ่นเต่า, โลชั่นดับกลิ่นเท้า, โลชั่นดับกลิ่นในที่ลับ, โลชั่นดับกลิ่นในจุดซ่อนเร้น, โลชั่นดับกลิ่นรองเท้า, โลชั่นดับกลิ่นถุงเท้า, กำจัดกลิ่นตัวแรง,ดับกลิ่นตัวแรง,ปัญหากลิ่นตัวแรง,ปั
ตรวจสอบสถานะ EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน
กาแฟ, กาแฟสด, เปิดร้านกาแฟสด, อุปกรณ์ร้านกาแฟสด, ธุรกิจร้านกาแฟสด, ทำร้านกาแฟสด, ทำธุรกิจร้านกาแฟสด, ธุรกิจเสริม, ร้านกาแฟสด
กรอบแว่นตา, กรอบแว่นสายตา, แว่นตา,ร้านแว่นตา, ตัดแว่นตา, ร้านแว่น, แว่นตาราคาถูก, ตัดแว่นสายตา, แว่นสายตา, สายตาสั้น, สายตายาว, สายตาเอียง, เลนส์แว่นตา, ร้านตัดแว่นสายตา


สายตาสั้น

                      

สายตาสั้น (Myopia)
ความหมายของสายตาสั้น ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Nearsighted หรือ Myopia หมายถึง การมองเห็นภาพในระยะใกล้ชัด แต่ไม่สามารถมองเห็นภาพในระยะไกลได้ชัดเจน เกิดจากกำลังหักเหของแสงทั้งหมดหรือจุดรวมแสงไปตกอยู่ที่หน้าเรติน่า (Retina)

                       
 
สายตาสั้น (Near-sightedness หรือ Myopia)

วิธีแก้ไขสายตาสั้น

 โดยการลดกำลังหักเหของแสงให้น้อยลง ซึ่งทำได้โดยการนำเลนส์เว้าซึ่งเป็นเลนส์ที่มีกำลังเป็นลบไปไว้ข้างหน้ากระจกตาดำ

การจำแนกชนิดของสายตาสั้นแบ่งได้ 2 วิธีคือ

1. แบ่งตามโครงสร้างของดวงตา (Organic structure) ได้แก่
 Axial myopia (เส้นผ่าศูนย์กลาง) เกิดจากศูนย์กลางของนัยน์ตายาวกว่าปกติซึ่งถือเป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุด
 Curvature myopia (ความโค้ง) เกิดจากความโค้งของพื้นผิวกระจกตาดำ หรือเลนส์ตาโค้งมากกว่าปกติ
 Index myopia (ดัชนีหักเหแสง) เกิดจากการหักเหแสง (refraction) ของเลนส์ตาเพิ่มขึ้นจะพบในผู้สูงอายุ

2. แบ่งตามชนิดได้แก่
 Congenital myopia พบตั้งแต่เด็กแรกเกิดหรือเป็นมาแต่กำเนิด และจะไม่เพิ่มมากขึ้นในวัยเด็ก
 Simple myopia จะพบในวัยหนุ่มสาวและมักจะหยุดสายตาเพิ่มขึ้นเมื่อร่างกายหยุดการเจริญเติบโต (เมื่อประมาณอายุ 23 ปี)
 Progressive myopia พบในวัยหนุ่มสาวและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามอายุต่อมา ซึ่งมักเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเสื่อมของคอลอยด์ (choroids) และส่วนอื่นๆของนัยน์ตา อาจเป็นผลถึงกับตาบอดได้เรียกว่า Malignant myopia
 Acquired myopia หมายถึง สายตาสั้นที่เกิดขึ้นร่วมกับโรคหรือสภาพบางอย่างชั่วครั้งคราว เช่น เมื่อร่างกายทรุดโทรมหลังจากเจ็บป่วย หรือในระยะแรกของโรคเบาหวาน และในระยะแรกของโรคต้อกระจกก็อาจทำให้เกิดสายตาสั้นได้

สาเหตุของสายตาสั้น
1. Progressive myopia
เป็นสายตาสั้นเนื่องจากกรรมพันธุ์และเป็นมาตั้งแต่วัยเด็ก จะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ มักเป็นมานขึ้นกว่า 10.00-15.00 D. คือสั้นเป็นพันขึ้นไปนั้นเอง จนในที่สุดไม่สามารถจะสวมแว่นตาได้เต็มที่ เพราะเลนส์หนาขึ้นมากจึงจำเป็นต้องใช้แว่นตาที่มีค่ากำลังน้อยกว่าความจริง และถึงแม้จะใช้แว่นตาก็ไม่สามารถช่วยให้สายตาดีขึ้นเท่าคนปกติได้ ส่วนใหญ่จะเพิ่มขึ้นเร็วมากในช่วงอายุ 15-20 ปี ต่อจากนั้นก็จะเพิ่มขึ้นช้าลง ในคนสายตาสั้นชนิดนี้เป็นเพราะลูกตายาวออกไปทางด้านหลังยาวออกไปเรื่อยๆ ระบบการหักเหแสงจึงกลายเป็น Axial myopia คือภาวะที่ลูกตายื่นยาวออกไปเรื่อยๆนั่นเอง
2. Congenital myopia
มักไม่ค่อยพบหรือพบได้ยาก ถ้าพบมักจะเกิดในช่วงอายุ 3-4 ขวบ และในวัยเด็กสายตามักไม่เกิน 3.00-5.00 D. พอถึงวัยหนุ่มสาวมักจะไม่เพิ่มขึ้นอีก
3. Simple myopia
เป็นสายตาสั้นส่วนใหญ่ที่มักพบกันอยู่ทั่วไป บางครั้งเรียกว่า สายตาสั้นโรงเรียน เพราะมักเริ่มเป็นตอนวัยเริ่มเล่าเรียน และเป็นมากขึ้นในระหว่างเรียนอยู่ จึงทำให้สายตาสั้นชนิดนี้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่า เพราะใช้สายตาเยอะระหว่างเล่าเรียน และจะเป็นมากขึ้นตามขั้นเรียนเป็นต้น แต่จากการศึกษากันมาคิดว่าไม่เกี่ยวข้องกัน
4 .สายตาสั้นที่เกิดจากโรคตา คือ
4.1 เกิดจากโรคเบาหวาน เพราะระดับน้ำตาลในเลือดสูง และอยู่ใน Anterior chamber ทำให้ดัชนีการหักเหแสงเพิ่มขึ้น
4.2 เกิดจากต้อกระจก (Cataract) เลนส์ตาจะแข็งตัว และทำให้ค่าดัชนีการหักเหแสงเพิ่มขึ้น

อาการและการแสดงออก
อาการนั้นมักขึ้นอยู่กับดีกรีของสายตาสั้น คนที่สายตาสั้นเล็กน้อยถึงปานกลางอาจไม่มีอาการบ่งบอกอย่างใด นอกจากการมองภาพไกลๆไม่ชัด แต่สามารถที่จะทำงานใกล้ได้อย่างปกติ แต่บางราย อาจปวดตาหลังจากใช้สายตามองใกล้ เนื่องจากมีการเพ่งมากกว่าปกติทำให้เกิด Eye strain หรือตาเครียดนั่นเอง
 บางรายกำลังการเพ่งของสายตา จะน้อยลงจนทำให้เกิดความไม่สมดุลของกล้ามเนื้อตา (Muscular imbalance) และเป็นผลทำให้การมองภาพสองตา (Binocular vision) เสียไป โดยผู้ป่วยจะใช้นัยน์ตาข้างเดียว อีกข้างหนึ่งจะเบนออก ทำให้เกิดตาเหล่ชนิดออกนอก (Divergent squint) ขึ้น

การแก้ไขสายตาสั้น
สายตาสั้นแก้ไขได้โดยการสวมแว่นเลนส์เว้า (Concave spherical lens) ซึ้งต้องพิจารณาตามความเหมาะสม
ส่วนในคนที่อายุน้อยโดยมีสายตาสั้นเล็กน้อยหรือปานกลาง (0.25-6.00) ควรสวมแว่นสายตาตลอดเวลา ทั้งมองไกลและมองใกล้ เพื่อให้สายตาและAccommodation ( การเพ่ง) ของนัยน์ตาอยู่ในสภาพปกติอยู่เสมอ และส่วนคนที่มีสายตาสั้นมากๆ ควรให้สวมแว่นตาขนาดเต็มที่สำหรับมองไกล แต่มองใกล้ควรให้ต่ำกว่าปกติประมาณ 2.00-3.00D.

- โดยทั่วไปควรให้สายตา Full correct (เต็มที่) ในวัยเด็ก ส่วนในวัยหนุ่มสาวหรือผู้สูงอายุควรให้ Partial correct (บางส่วน)
- ในรายที่ตาเขเข้า (Exo) ควรให้ Full correct (เต็มที่)
- ในรายที่ตาเขออก (Eso) ควรให้ Partial correct (บางส่วน)

       


เกร็คความรู้คู่สายตา
สุขภาพทั่วไป และสุขภาพสายตา (Visual hygiene) ของผู้ป่วยเป็นเรื่องที่ต้องรักษา โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านภาวะสายตาอยู่แล้วด้วย เช่น ในวันที่ทำการวัดสายตาเพื่อตัดแว่นใหม่ ผู้ป่วยควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรดื่มสุราหรือของมึนเมา และมีการออกกำลังกายกลางแจ้งพอสมควร เพราะสิ่งเหล่านี้มีผลต่อการวัดสายตาทั้งสิ้น 
ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาสั้นมากๆ ควรจำกัดการใช้สายตาระยะใกล้ เพราะจะทำให้มีความเสี่ยงมากขึ้น  ให้ใช้สายตาเฉพาะในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ และแนะนำให้เลือกอาชีพที่ไม่ต้องใช้สายตามากนัก หรืออาชีพที่ต้องออกกำลังแรงมากก็ควรหลีกเลี่ยง เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน เช่น จอภาพหลุดลอก หรือเลือดออกที่เรติน่า (Retina)

ต้องการแว่นตาราคาถูกพิเศษ คุณภาพดีเกรดเอ สั่งตัดจากร้านแว่นตาของเรา ส่งตรงถึงบ้านคุณทั่วประเทศฟรีๆ

 

    สั่งตัดแว่นตาอยู่ที่บ้านท่าน ไม่ต้องไปที่หน้าร้านให้ลำบากและเสียเวลา ถูกประหยัดเงิน ได้แว่นตาดีมีคุณภาพ  

 

                                                                <<  กลับหน้าแรกร้านแว่นตา >>Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ห้างเกียรติธนาการแว่น
ที่อยู่ :  เลขที่ 152 หมู่ 7 ตำบล :  พระแท่น อำเภอ : ท่ามะกา
จังหวัด : กาญจนบุรี .     รหัสไปรษณีย์ : 71130.
เบอร์โทรมือถือ :  091-2689-921
อีเมล : kiatthana-optic@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.ร้านแว่นตา.com